กรมโยธาและผังเมือง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง 1 อัตรา


กรมโยธาและผังเมือง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานผังเมือง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธาหรือการก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์