สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู 1 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานราชการทั่วไป(ครู)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป,ตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปฏิบัติงานที่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จ.นครปฐม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ปฏิบัติการสอน

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จ.นครปฐม ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์