บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 ตำแหน่ง 16 อัตรา


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (CAT) เปิดรับสมัครบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง 16 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ : ปฏิบัติงานส่วนกลาง

 • ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร / โทรคมนาคม / คอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปฏิบัติงานที่ ส่วนมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • ปฏิบัติงานที่ ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล นนทบุรี
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร / โทรคมนาคม / คอมพิวเตอร์
  • ปฏิบัติงานที่ ส่วนบริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งที่เปิดรับ : ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกรุงเทพฯ
  • ส่วนบริหารโครงการ
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • คุณสมบัติเฉพาะ :
    • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
    • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
    • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม
  • ส่วนวิศวกรรมโครงข่ายหลัก IP
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร / โทรคมนาคม / คอมพิวเตอร์
 • ฝ่ายควบคุมโครงข่าย
  • ส่วนประสานงานโครงข่ายหลัก
   • จำนวน : 1 อัตรา
   • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร / โทรคมนาคม / คอมพิวเตอร์
 • ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • ปฏิบัติงานที่
   • สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา
   • สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 สตูล
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกลาง
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาสังคมศาสตร์
   • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
  • ปฏิบัติงานที่
   • ส่วนสนับสนุนงานบริการ
   • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ตะพานหิน
   • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ชัยบาดาล
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาสังคมศาสตร์
   • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
  • ปฏิบัติงานที่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. หัวหิน
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตใต้
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร / โทรคมนาคม / คอมพิวเตอร์
   • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
  • ปฏิบัติงานที่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ภูเก็ต
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
   • มีภูมิลำเนาอยู่ในจ.เชียงใหม่
  • ปฏิบัติงานที่ ส่วนบริการโครงข่าย
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาสังคมศาสตร์
   • มีภูมิลำเนาอยู่ในจ.สุรินทร์
  • ปฏิบัติงานที่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. สุรินทร์
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาสังคมศาสตร์
   • มีภูมิลำเนาอยู่ในจ.ระยอง
  • ปฏิบัติงานที่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ปลวกแดง
 • กระบวนการคัดเลือก

  • สอบความรู้ทั่วไป
  • สอบภาคเฉพาะตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์

  ช่องทางรับข่าวสาร

  วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • สมัครผ่านทางออนไลน์

  เอกสารเพิ่มเติม

  เว็บไซต์