กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่ 1 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือสอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารสำนักงานทางหลวงที่ 2 จังหวัดแพร่

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 11 สิงหาคม 2563

เว็บไซต์