กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง สังกัด สำนักงานทางหลวงชนบทที่1 2 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง สังกัด สำนักงานทางหลวงชนบทที่1 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางโยธา สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ชลประทาน หรือโครงสร้าง
 • นายช่างโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 จังหวัด ปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 16 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์