ศูนย์การศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา


ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน : 5 อัตรา
   • วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
   • วิชาเอกเคมี 1 อัตรา
   • วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 1 อัตรา
   • วิชาเอกการจัดการ 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
   • มีประสบการณ์ หรือเคยมีประสบการณ์ทำงานกับศูนย์การศึกษาพิเศษ อย่างน้อย 6 เดือน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

กำหนดการรับสมัคร

 • 14-20 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์