กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา


กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • ทดสอบร่างกาย
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • พนักงานธุรการ
  • มีความรู้ด้านงานธุรการ การพิมพ์เอกสาร ระเบียบงานสารบรรณ
 • พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล
  • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองธุรการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์