ด่านศุลกากรเกาะสมุย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร 1 อัตรา


ด่านศุลกากรเกาะสมุย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าพนักงานศุลกากร
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าจ้าง : 9,400 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการหรือก่อสร้าง

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ทั่วไป
  • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์