กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา


กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 16 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบข้อเขียน

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด นครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์