มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 9 ตําแหน่ง 15 อัตรา


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 9 ตําแหน่ง จำนวน 15 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วิศวกรชีวการแพทย์ : 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิศวกรรมชีวการแพทย์ / อุปกรณ์ทางการแพทย์

พนักงานบริการ : 2 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
 • สังกัดงานที่
  • งานรังสีวิทยา
  • ห้องปฏิบัติการ

พนักงานห้องยา : 5 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา

พนักงานเภสัชกรรม : 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์เทคนิคเภสัชกรรม
  • มีใบประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

นักวิชาการสาธารณสุข : 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก : 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

พนักงานธุรการ : 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี ,การเงิน ,บริหารธุรกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี : 3 อัตรา

 • คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี ,การเงิน

อัตราเงินเดือน :

 • ขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่ง

ปฏิบัติงานที่

 • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ (ขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่ง)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์