กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 12 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างโทรคมนาคม หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผ่านการปฏิบัติงานมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 12 อัตรา
   • แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 10 : 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 : 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 : 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ : 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงปราจีนบุรี : 1 อัตรา
   • แขวงทางหลวงสระแก้ว ( วัฒนานคร ) : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาก่อสร้าง สำรวจ โยธา เขียนแบบ สถาปัตยกรรม หรือเทคนิควิศวกรรมโยธา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผ่านการปฏิบัติงานมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครรราชสีมา ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์