มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือข่างโลหะ
  • อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์