สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) รับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) สังกัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน ,บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์