สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 22 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 22 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน – 22 อัตรา
   • กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 15 อัตรา
   • กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
   • กลุ่มวิชาเอกดนตรี 1 อัตรา
   • กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
   • กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
   • กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่สมัคร
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
 • ประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ทางเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์