สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 1 – 10 มิถุนายน 2563

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  • จำนวน – 1 อัตรา
  • เงินเดือน – 18,000 บาท
  • วุฒิ – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ,การสอนวิทยาศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ศึกษา ,จุลชีววิทยา ,มัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือปฏิบัติการสอน

ปฏิบัติงานที่

  • วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์