กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างเครื่องกล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างกลการเกษตร
 • เจ้าพนักงานสื่อสาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุ หรือช่างไฟฟ้า
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มสรรหาและวินัย กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์