มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่งครู 20 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู – 19 อัตรา
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปฏิบัติการสอน
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ – 1 อัตรา

ปฏิบัติงานที่

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ครูปฐมวัย

 • จำนวน – 7 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย

ครูการศึกษาพิเศษ

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ ,ครุศาสตร์ ,การศึกษาพิเศษ ,จิตวิทยา ,จิตวิทยาพัฒนาการ

ครู คณิตศาสตร์

 • จำนวน – 2 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ ,การศึกษาคณิตศาสตร์ ,สถิติประยุกต์ ,การสอนคณิตศาสตร์

ครู ภาษาต่างประเทศ

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ ,การสอบภาษาอังกฤษ ,ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ,ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ

ครู สังคมศึกษา

 • จำนวน – 2 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา ,การสอนสังคม ,ประวัติศาสตร์ ,สังคมวิทยาและวัฒนธรรมไทย ,วิธีการสอนสังคม ,มานุษยวิทยา

ครู ภาษาไทย

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาเอกภาษาไทย ,การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ,วิธีสอนภาษาไทย ,ภาษาและวรรณคดีไทย ,ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์

ครู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฟิสิกส์)

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ,การสอนฟิสิกส์ ,การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา ,ฟิสิกส์ประยุกต์ ,คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ ,ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ,ฟิสิกส์เชิงเคมี ,เคมีฟิสิกส์ ,วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

ครู สุขศึกษาและพลศึกษา

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา

ครู คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ,สารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ ,การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ศึกษา ,ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ,สถิติประยุกต์คอมพิวเตอร์

ครู ประถมศึกษา

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา(ครู 5 ปี)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • จำนวน – 1 อัตรา
 • วุฒิ : ปวส. สาขา บริหาร / การจัดการ / คอมพิวเตอร์

เงินเดือน

 • ครู – 18,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ – 13,800 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบปฏิบัติการสอน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์