สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสากรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสากรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 3 – 15 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    • จำนวน : 2 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติ

  • หากมีความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัสครด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์