วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู 5 อัตรา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู
  • จำนวน : 5 อัตรา
   • คณิตศาสตร์ : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
     • อัตราเงินเดือน : 8,340 บาท
   • ภาษาอังกฤษ : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     • อัตราเงินเดือน : 8,340 บาท
   • การบัญชี : 2 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี
     • อัตราเงินเดือน : 8,340 บาท
   • วิจิตรศิลป์ : 1 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตกรรมไทย
     • อัตราเงินเดือน : 8,340 บาท
 • หมายเหตุ : เมื่อผ่านการทดลองงาน 3 เดือน ได้รับค่าครองชีพเพิ่มเดือนละ 1,500 บาท

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์