คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 15 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี – โท – เอก ทุกสาขา

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี – โท – เอก สาขาทางศิลปศาสตร์ ,นิเทศศาสตร์

มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC , TU-GET ,TU-STEP ,TU-Per
มีผลทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) หรือ Smart for Work ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • ส่งเอกสารผ่านทาง อีเมล์ หรือส่งทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์