วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 24 – 30 มิถุนายน 2563

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหกรรมศิลป์ช่างยนต์ / ,เทคโนโลยีเครื่องกล ,วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ,เทคโนโลยียานยนต์ ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ปฏิบัติการสอน / หนังสือรับรองสิทธิ
  • ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบปฏิบััติ
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์