สำนักงานสาธารณสุขพะเยา รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 6 – 13 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,100 หรือ 21,610 – 23,780 บาท ขึ้นกับวุฒิสมัคร
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
   • และ ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

กระบวนการคัดเลือก

 • สัมภาษณ์ทดสอบความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์