สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูและพนักงานบริหารทั่วไป 6 สถาบัน


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูและพนักงานบริหารทั่วไป 6 สถาบัน

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

 • ครู สาขาวิชาก่อสร้างและโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
  • รับสมัคร : 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

 • ครู สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์
  • รับสมัคร : 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

 • ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • รับสมัคร : 1-9 กรกฎาคม 2563
 • พนักงานบริหารทั่วไป/ด้านบริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
  • รับสมัคร : 1-9 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

 • ครู สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์
  • รับสมัคร : 1-9 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

 • ครู สาขาเคมี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์
  • รับสมัคร : 1-9 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 • ครู
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์
  • รับสมัคร : 2-10 กรกฎาคม 2563

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยที่ต้องการสมัคร

เว็บไซต์