ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15-24 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานสื่อสาร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน สมุทรปราการ
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม
 • เจ้าหน้าที่ประมง
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน สมุทรปราการ
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ ประมงทะเล
 • ผู้ช่วยสหโภชน์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน สมุทรปราการ
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์