กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครู 80 อัตรา


กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครู 80 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู (ตำรวจชั้นประทวน)
  • จำนวน : 80 อัตรา
   • จันทบุรี : 2 อัตรา
   • สระแก้ว : 6 อัตรา
   • กาญจนบุรี : 6 อัตรา
   • ประจวบคีรีขันธ์ : 5 อัตรา
   • สุรินทร์ : 5 อัตรา
   • อุบลราชธานี : 4 อัตรา
   • สกลนคร : 4 อัตรา
   • อุดรธานี : 4 อัตรา
   • พิษณุโลก : 2 อัตรา
   • พะเยา : 7 อัตรา
   • เชียงใหม่ : 8 อัตรา
   • ตาก : 8 อัตรา
   • ชุมพร : 5 อัตรา
   • สงขลา : 9 อัตรา
   • ยะลา : 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ในจังหวัดที่ประกาศรับสมัคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 14 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์