สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครสอบ พร้อมปฏิบัติงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ทังกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวนการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์