กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5)

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • ปฏิบัติงานจังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา
   • ปฏิบัติงานจังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ทั่วไป
 • ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์