ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สังกัดสำนักกลยุทธ์งานบุคคลและองค์กร ฝทพ.


ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งผู้วิเคราะห์ และ / หรือ ผู้วิเคราะห์อาวุโส สังกัดสำนักกลยุทธ์งานบุคคลและองค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้วิเคราะห์ และ / หรือ ผู้วิเคราะห์อาวุโส

  • เงินเดือน : 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามประสบการณ์ หรือ วุฒิ

คุณสมบัติ

  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
  • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC ,IELTS เป็นต้น

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบจิตวิทยา
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 6 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์