กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาล และนักจิตวิทยา 5 อัตรา


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักจิตวิทยาปฏิบัติการ 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
  • จำนวน – 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ประเมินบุคลิกภาพ

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 13 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์