สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด
 • นักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางกายบำบัด
 • นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด เชียงราย ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 9 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์