สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กองเกษตรสารนิเทศ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • คุณสมบัติ : มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์ เป็นบทโทรทัศน์ บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
   • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟิกได้เป็นอย่างดี
   • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
   • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม
   • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิคดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 25 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์