กรมคุมประพฤติ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ธุรการ 13 อัตรา


กรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ธุรการ 13 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานคุมประพฤติ
  • จำนวน – 8 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 – 1 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ 1 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม 1 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน 1 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร 1 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นทางจิตวิทยา
   • เป็นผู้พิการตามประกาศกระทรวงที่กำหนด
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน – 5 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด 1 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต 1 อัตรา
   • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง 1 อัตรา
  • อัตราตอบแทน – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวส. ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นผู้พิการตามประกาศกระทรวงที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • หรือ สมัครทางอีเมล
 • หรือ สมัครทางโทรสาร
 • หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 หรือหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติตามที่กำหนด

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10-21 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์