สำนักงานสาธารณสุขสุพรรณบุรี รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 11 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นข้าราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8 โรงพยาบาล จำนวน 11 อัตรา

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

  • จำนวน : 11 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติ
    • วุฒิ : ป.ตรี สาขาการแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนไทยประยุกต์
    • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 7 – 14 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์