กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด แขวงทางหลวงอุทัยธานี
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ
 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สังกัด แขวงทางหลวงอ่างทอง
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม หรือเทคนิควิศวกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 24 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์