กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 ตำแหน่ง 21 อัตรา


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 ตำแหน่ง 21 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายสัตวแพทย์
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • สงขลา
   • ภูเก็ต
  • ค่าตอบแทน : 23,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • กรุงเทพมหานคร
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • กรุงเทพมหานคร
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • กรุงเทพมหานคร
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการประมง
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • ภูเก็ต
   • ตรัง
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือเทคโนโลยีทางทะเล
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • พังงา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการตลาด
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • กรุงเทพมหานคร
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
 • นายช่างเครื่องกล
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ระยอง
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • นายช่างไฟฟ้า
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ระยอง
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
 • นายช่างรังวัด
  • จำนวน : 4 อัตรา
   • ระยอง
   • ชลบุรี
   • เพชรบุรี
   • สงขลา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ หรือก่อสร้าง
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 5 อัตรา
   • กรุงเทพมหานคร
   • ฉะเชิงเทรา
   • สุราษฎร์ธานี
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 – 24 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

 • งานราชการทั่วไป%20สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง&t=GTMgo2qdqS9cMUug&type=rQR%253Q&up=rQN%253Q" target="_blank">เอกสารเพิ่มเติม [1]

เว็บไซต์