สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 อัตรา


สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิ : ปวส. สาขา การก่อสร้าง/โยธา/เทคนิคสถาปัตยกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • มีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
 • สอบวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์