สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน : 9 อัตรา
   • โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน วิชาแนะแนว
   • โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน วิชาภาษาจีน
   • โรงเรียนวัดบวรนิเวศวิชาภาษาจีน
   • โรงเรียนวัดบวรนิเวศวิชาคณิตศาสตร์
   • โรงเรียนมหรรณพาราม วิชาพลศึกษา
   • โรงเรียนบางมดวิทยา (สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์) วิชาคณิตศาสตร์
   • โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ วิชาคอมพิวเตอร์
   • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูถัมภ์ วิชาคณิตศาสตร์
   • โรงเรียนวัดพุทธบูชา วิชาภาษาอังกฤษ
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางการศึกษา
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (บางแวก) กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 – 24 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์