สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา


โรงพยาบาลพุทธชินราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รวม 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ปวส. สาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ,โยธา,เทคนิคสถาปัตยกรรม,ก่อสร้าง,ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • วุฒิ – ปวส. สาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ,การตลาด,เลขานุการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การเงินและการธนาคาร,การจัดการทั่วไป/สำนักงาน

เงินเดือน

 • 13,800 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม