กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 25 อัตรา


กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 25 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 15 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือภาษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 30 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์