สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ 5 อัตรา


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่โครงการ
    • จำนวน : 5 อัตรา
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
    • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: อายุไม่เกิน 45 ปี

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์