กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 9 อัตรา


กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นิติปฏิบัติการ
  • จำนวน : 9 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 30 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์