กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา


กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ชั้น 10 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 8-14 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์