กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง สังกัด กองระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐและราคากลาง 2 อัตรา


กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง สังกัด กองระบบการจัดซื้อจ้างภาครัฐและราคากลาง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคลัง
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์