กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สังกัด สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 1 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สังกัด สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 14 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์