กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี หรือเศษฐศาสตร์
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติ

 • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานกพ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบข้อเขียน

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์