วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู 1 อัตรา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริหารทั่วไป (ครู คหกรรมศาสตร์)
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากลุ่มคหกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์