สำนักงานสาธารณสุขลพบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สังกัดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จำนวน 3 อัตรา

นักเทคนิคการแพทย์

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 19,500 บาท
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ / ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • วุฒิ : ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ ปวส. สาขาเทคนิคเภสัชกรรม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 16 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์