โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 50 อัตรา


โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 50 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 18,750 – 21,610 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 46 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 9,032 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • คนสวน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 6,552 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปทุมธานี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 17 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์