กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : กองคลัง กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
   • เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. สำนักงาน ก.พ ในระดับ ปวส. หรือสูงกว่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์