ศูนย์การทหารม้า รับสมัครบรรจุเป็นข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา


ศูนย์การทหารม้า รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เสมียน
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )
 • พลขับรถ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 )
 • ช่างวิทยุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างยานยนต์สายพาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างยานยนต์และช่างยนต์

กระบวนการคัดเลือก

 • เสมียน
  • ทดสอบการพิมพ์ดีดภาษาไทย / อังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Microsoft word
 • ช่างยานยนต์สายพานและพลขับรถ
  • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ การซ่อมบำรุงและการปรนนิบัติบำรุงยานยนต์ กฎหมายจราจร
 • ช่างวิทยุ
  • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์
 • ทดสอบร่างกายทุกตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิสร จังหวัดสระบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

 • รับราชการเป็นนายทหารประทวน&Itemid=140" target="_blank">http://www.cavalrycenter.com/home/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=123:ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือก%20บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน&Itemid=140

เว็บไซต์